Vyhodnotenie

Vyhodnotenie výsledkov je za každú skupinu zvlášť s tým, že iba 3 ceny sú určené spolu pre každú vekovú kategóriu.

1. veková kategória (2 - 5 ročník)

  1. miesto: Patrik, ZŠ Kurima: elektrická kolobežka (prvý v skladaní hard, druhý v skladaní médium a easy)
  2. miesto: Michaela, ZŠ s MŠ Župčany: USB kľúč (prvá v skladaní medium a easy, druhá v skladaní hard )
  3. miesto: Adelka, ZŠ s MŠ Žilina: poukážky v hodnote 30€ (tretia v skladaní easy a medium)

2. veková kategória (6 - 9 ročník)

  1. miesto: Petra, ZŠ s MŠ Žilina: notebook (prvá v skladaní hard, medium, a easy)
  2. miesto: Martina, ZŠ Kurima: fotoaparát (druhá v skladaní medium, hard)
  3. miesto: Zuzana, ZŠ s MŠ Jarok: poukážky v hodnote 39€ (druhá v skladaní easy, tretia v skladaní medium)
  4. miesto: Lukáš, ZŠ s MŠ Župkov: predplatné anglických novín First news (tretí v skladaní easy a hard, štvrtý v skladaní medium)
 
Puzzle 2018 - Copyright 2018 SŠPG, All Rights Reserved