Popis súťaže

Doba trvania súťaže: 15. október 2018 až 30. november 2018

Názov vedomostnej súťaže

Poznaj svoju vlasť.

Vyhlasovateľ vedomostnej súťaže

Slovenská škola počítačovej grafiky, o.z. Partnerom súťaže je spoločnosť Ševt a. s., ktorá prácu s mládežou dlhoročne podporuje.

Cieľom súťaže je

Žiaci si rozšíria vedomosti nielen z geografie, ale formou hry a súťaže spoznajú lepšie svoju krajinu, v ktorej žijú.

Odporúčané technické požiadavky

Windows 7,8,10, aktualizovaný internetový prehliadač, aktualizovaný Adobe Flash Player

Súťažné kategórie

1VbK

1. veková kategória – žiaci po 5-ty ročník základnej školy vrátane

2VbK

2. veková kategória – žiaci od 6-teho po 9-ty ročník vrátane

Čo môžeš vyhrať

Notebook, fotoaparát, elektrickú kolobežku, USB kľúč, anglické noviny First News, poukážky na nákup školských potrieb.

Víťazná škola

Predplatné novín „First News“ na celý školský rok pre školu víťazov z obidvoch kategórií.

Podmienky súťaže

Zákonný zástupca registruje žiaka do súťaže vyplnením formulára na stránke súťaže. Po vyplnení povinných údajov bude na emailovú adresu zákonného zástupcu doručený kód, ktorý je súčasťou prihlasovania sa do súťaže spolu so zadaným emailom. Registráciou emailovej adresy súhlasí zákonitý zástupca žiaka, že žiak môže súťažiť. Registrovať sa môžete na stránke SŠPG pod odkazom SÚŤAŽ.

Úloha

Úlohou je, aby žiak v čo najkratšom čase poskladal puzzle, ktoré je zložené z 30, 60 alebo 96 častí podľa náročnosti, ktorú si zvolí. Náročnosť je stanovená ľahká, stredná, ťažká. Pri začatí skladania puzzle sa automaticky spustí čas, ktorý odmeria rýchlosť poskladania puzzle. Skladanie puzzle je časovo neobmedzené, zapisuje sa vždy najlepší čas každého žiaka. Umiestnenie žiaka je možné sledovať na stránke súťaže. Odmenení budú najlepší žiaci z každej kategórie.

Časový priebeh a postupnosť krokov

  1. Krok č. 1: Žiak si klikne na banner s označením súťaž, prihlási sa a pomocou jednoduchých funkcií môže puzzle Slovenska poskladať so zapojením svojej šikovnosti a vedomostí z geografického členenia Slovenska.

  2. Krok č. 2: Po vyskladaní puzzle bude súťažiaci informovaný o svojom čase a môže opakovane skladať puzzle, alebo skončiť.
 
Puzzle 2018 - Copyright 2018 SŠPG, All Rights Reserved