Registrácia 1. krok


(registrujú rodičia/zákonní zástupcovia, aby žiaci mohli hrať puzzle v škole)


 
Puzzle 2018 - Copyright 2018 SŠPG, All Rights Reserved