Vedomostná súťaž

"Poznaj svoju vlasť"Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z. vyhlasuje vedomostnú súťaž
s názvom „Poznaj svoju vlasť“. Partnerom združenia je spoločnosť Ševt a.s.,
ktorá prácu s mládežou dlhoročne podporuje. Súťaž je určená pre žiakov
základných škôl, so sídlom na území Slovenskej republiky.

 
Puzzle 2018 - Copyright 2018 SŠPG, All Rights Reserved